6. Pemasaran

Saya rasa aspek yang paling penting dalam sesuatu projek adalah pemasaran. Ini jugalah masaalah utama yang dihadapi oleh penternak dari kampong yang diusahakan oleh orang orang tua. Mereka gagal untuk menjual terus kepada pembeli atau kepada penternak baru. Mereka selalunya akan menjual kepada pihak ketiga yang menginginkan keuntungan atas angin .

Kerajaan Malaysia dan beberapa agensi seperti FELDA dan RISDA hanya menumpukan kepada bantuan dari aspek pengurusan, pemasaran kena cari sendiri.Sepanjang tinjauan kami, didapati hampir 90% penternak adalah orang Melayu. Kita perlukan suatu rangkaian perniagaan sesame penternak, jesteru itu diharap melalui blog ini, kita dapat berkumpul dan bekerja didalam satu kumpulan.

Jesteru itu, kami telah mengadakan satu "yahoo group" bagi memudahkan kita sama-sama berkongsi maklumat dan saling menerima dan menghantar email. Sila Daftarkan email anda kedalam "yahoo group" yang disediakan ini. Pendaftaran boleh di buat di

1 comment: